Informatie begin schooljaar

Bekijk onze informatiebrochure hieronder, of open ze met deze link.

Schoolreglement + infobrochure

Om onze school vlot te laten werken hebben we een aantal regels opgesteld.  Een overzicht hiervan vindt u in ons schoolreglement.

Ook de infobrochure die in het begin van dit schooljaar werd meegegeven bevat belangrijke informatie.  En om u een idee te geven van waar we dit jaar geld voor gaan vragen, hebben we een onkostenraming opgesteld.

Schoolteam

Directie Margo
Zorgcoördinator Ann
ICTcoördinator Stijn
Secretariaat 
(in De Eeckberger)

Chantal
(op woensdag en vrijdagvoormiddag)

Ingrid  (op maandag, dinsdag en vrijdagnamiddag)
Hilde (op donderdag)

Kleuters

eendjesklasEendjesklas juf Pascale (op vrijdag juf Hilde)
girafGiraffenklas

juf Hilde (op vrijdag juf Joke)

vlinderklas EditedVlinderklas juf Joke 
Beweging kleuters juf Manuela en juf Caroline
ondersteuning peuters juf Rosita en juf Tana

Lagere school

 1ste leerjaar   juf Sandra 
 2de leerjaar  juf Claire (ziekteverlof) en juf Vicky
 3de leerjaar   juf Christel en juf Lies
 Beweging lagere school  juf Caroline en juf ...

Kalender

Interessante links

Onze overkoepelende Scholengemeenschap:

Onze tweede vestiging:

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.35u. begin voormiddag (!! bel om 8.30u)
11.45u. einde voormiddag
13.30u. begin namiddag
15.45u. einde namiddag


Op woensdag:

08.30u. begin voormiddag (!! bel om 8u25)
12.05u. einde voormiddag

Een kwartier voor de aanvang van de school opent de poort en start het toezicht door de leerkrachten.  Daarvoor - en na school - kan u uw kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang laten gaan.  Meer info vind je op de site van de gemeente.