Doelstelling 1:

wegwijzer1Wij willen onze school centraal blijven stellen in onze wijk en onze parochie. Daarom schenken we aandacht aan :

  • onze omgeving
  • de mensen waarmee wij samenwerken
  • diegenen die aarzelend toekijken

Doelstelling 2:

wegwijzer5Elk kind aanvaarden in zijn eigen ‘zijn’ om vanuit dit standpunt een relatie op te bouwen waarin beide partners in wederzijdse eerbied en genegenheid met elkaar kunnen WERKEN, LEREN, LEVEN.

Doelstelling 3:

wegwijzer4Met de hele school zich inzetten in het parochiale leven.

Doelstelling 4:

wegwijzer2We geven aandacht aan de opvoeding van het TOTALE KIND. Naast cognitieve vorming benadrukken we ook het dynamisch-affectieve en het psycho-motorische.

Doelstelling 5:

wegwijzer3Werken in teamverband.

Een schoolwerking kan maar slagen als alle participanten de handen in elkaar slaan. Open voor elke zienswijze, één doel voor ogen:

verwezenlijken van onze schoolvisie

met als hoofddoel :

onze kinderen op te voeden tot sociaal bewogen, integere persoonlijkheden.