Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.  Hieronder een korte samenvatting het volledige document kan je hier bekijken.

Preventief nemen wij volgende maatregelen:

 • Wij werken aan een positief klas-en schoolklimaat.
 • Wij werken aan relationele vorming en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Internetetiquette opstellen.
 • Inrichting speelplaats en spelaanbod

Wat als het toch mis gaat?

 • signaleren van het pestprobleem
 • een gepaste aanpak
 • opvolging
 • gesprek met ouders en CLB

Concrete activiteiten

 • we nemen jaarlijks deel aan de anti-pestweek
 • Inspelen op actualiteit (vredesweek, antipestweek, …)
 • Verschillende klassen organiseren een schoolvoorstelling/ film rond pesten.