Jammer genoeg komt pesten in elke school voor.  Wat je kan doen als je kind gepest wordt, of andere kinderen pest, kan je lezen in onze brochure.

Eerste Hulp Bij Pesten
Ik denk dat mijn kind gepest wordt !
Ik veronderstel dat mijn kind het slachtoffer is van pestgedrag ?!
Mijn kind wordt gepest !
Mijn kind is een pester …
Voel je als ouder niet schuldig.
Je kan helpen om dit te veranderen.